Lewiatan przedstawił indeksy koniunktury gospodarczej obliczane na podstawie prognoz ekonomistów. Indeks Biznesu obniżył się nieznacznie w stosunku do stycznia - indeks kwartalny spadł o 1 pkt do 36 pkt, indeks roczny obniżył się o dwa punkty do 44 pkt.

W ocenie Konfederacji, "dobre wyniki gospodarki za ostatni kwartał 2009 roku pozwalają sądzić, że spowolnienie gospodarcze zostało przełamane. Ale na odzyskanie poprzedniej dynamiki wzrostu trzeba będzie może jeszcze kilka lat poczekać".

Eksperci "Lewiatana" zwracają uwagę, że od trzech miesięcy następuje ożywienie produkcji sprzedanej przemysłu i wzrasta eksport, ale za to wyraźnie rysuje się spadek dynamiki konsumpcji. Jest to spowodowane zahamowaniem wzrostu płac i spadkiem zatrudnienia - tłumaczą analitycy. Niepokoi ich także stan finansów publicznych.

"Duża różnica na korzyść indeksu rocznego sugeruje istotną poprawę w drugiej połowie roku" - uważają eksperci. Maleje tempo sprzedaży detalicznej i konsumpcji, co wskazuje na osłabienie popytu krajowego. Natomiast odwrotne tendencje występują w przypadku eksportu i inwestycji, co może kompensować osłabienie wydatków konsumpcyjnych ludności.

Nieznacznie zmieniły się indeksy finansów oceniające m.in. rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw. Sektor przedsiębiorstw pozostaje w dobrej kondycji finansowej z "komfortowym" poziomem rentowności i bezpiecznej płynności. Ale nadal trudno jest uzyskać kredyt bankowy i jego podaż maleje, a to może stać się istotnym hamulcem dalszego ożywienia gospodarki.