W okresie styczeń-marzec liczba turystów z zagranicy wyniosła 1,346 mln wobec 928,19 tys. w analogicznym okresie 2022 roku.