Liczba planowanych zwolnień wyniosła w kwietniu 2013 r. 38.121 wobec 49.255 miesiąc wcześniej.

W kwietniu 2013 r. amerykańscy pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia 9.322 pracowników wobec 8.115 miesiąc wcześniej