"W ciągu ostatnich 20 lat obrót handlowy Polski i Litwy wzrósł 23-krotnie. W 2013 r. stanowił 3,4 mld euro i był większy od obrotów z Łotwą, czy Estonią, ale też większy niż z Indiami, Kanadą czy Kazachstanem" - poinformował na konferencji prasowej kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Wilnie, radca-minister Henryk Szymański. Radca dodał, że "również w wymiarze europejskim, wolumen wymiany handlowej Polski i Litwy jest większy aniżeli wymiana Polski ze Szwajcarią, Finlandią, Białorusią, czy Irlandią".

Podczas konferencji prasowej zostały zaprezentowane wyniki sondażu instytutu badań opinii społecznej Spinter Tyrimai przeprowadzone na zlecenie Wydziału w dniach 15-23 maja, z których wynika, że w ubiegłym roku wzrost eksportu z Litwy do Polski wyniósł 18 proc., importu z Polski - blisko 2 proc.

"Na niezbyt dobry wynik w znacznym stopniu wpłynęło zmniejszenie wymiany handlowej Polski i Litwy produktami mineralnymi" - ocenia Szymański. Jego zdaniem, "gdyby z analizy wyłączyć tę grupę towarową to otrzymalibyśmy bardzo pozytywny wynik: eksport z Litwy do Polski wzrósł o ponad 20 proc., a import z Polski o ponad 11 proc."

W imporcie z Polski dominują wyroby przemysłu chemicznego i elektromaszynowego oraz artykuły rolno-spożywcze. Polska kupuje z Litwy głównie produkty mineralne, artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu chemicznego.

Aż 85 proc. mieszkańców Litwy dostrzega potencjał wzrostu obrotów handlowych między naszymi krajami, jedna trzecia ten potencjał ocenia jako duży lub bardzo duży. Perspektyw dla rozwoju polsko-litewskiej wymiany handlowej nie widzi tylko 4 proc. ankietowanych.

Zdaniem Henryka Szymańskiego perspektywy wymiany handlowej Polski i Litwy są dobre, gdyż są ku temu sprzyjające warunki - tendencja wzrostu PKB w obu krajach, nowa unijna perspektywa finansowa, która przyczyni się do wzrostu inwestycji, uruchomienie mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę, co umożliwi obrót energią elektryczną.

Szymański zwraca też uwagę na duże zainteresowanie polskich firm litewskim rynkiem budowlanym, który się aktywizował w ciągu ostatniego roku w związku z rozpoczętymi tu na dużą skalę pracami termomodernizacyjnymi wielorodzinnych bloków mieszkalnych.

Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady PR w Wilnie poinformował, że w tym roku planowane jest posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Natomiast w październiku w Wilnie odbędą się warsztaty organizowane przez Komisję Europejską wraz z krajami członkowskimi dot. wdrożenia dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym oraz tematyki swobody przepływu przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.