O dotacje mogą ubiegać się mikro i małe firmy. Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorców w ramach tego samego działania planowany jest na koniec 2016 roku. Wsparciem zostaną objęte projekty związane z następującymi działaniami: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne); wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu; wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Bardzo szeroki jest również zakres kosztów, które mogą być dofinansowane w ramach prowadzonej inwestycji. Będzie to m.in. zakup nowego lub używanego środka trwałego, rata spłat wartości początkowej środka trwałego czy zakup, dzierżawa lub najem nieruchomości. Wliczać się do nich będą również roboty budowlane oraz podatek VAT, gdy nie będzie można go odliczyć. Zachęcająca jest również wysokość środków możliwych do otrzymania. Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania to 30 000,00 złotych, a jej maksymalny próg to nawet 2 000 000,00 złotych. Dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR nie może przekroczyć 70%.

Nie obędzie się jednak bez pewnych utrudnień. Wsparcie w ramach działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów, które będą zakładały wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali rynku regionalnego, czyli województwa lubelskiego, stosowanej nie dłużej niż 3 lata. Powinny one wpisywać się w inteligentne specjalizacje, na podstawie których powstała Indykatywna Lista Kodów PKD wyznaczająca obszar działalności przedsiębiorstw, które będą mogły powalczyć o dotacje. Alternatywą jest zgłoszenie projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Choć temat może wydawać się skomplikowany warto podjąć wyzwanie i zadbać o rozwój firmy, który w perspektywie może przynieść bardzo duże zyski. W pokonywaniu przeciwności przedsiębiorcom pomagać będą z pewnością dobrze poinformowani konsultanci Lubelskiej Agencji wspierania Przedsiębiorczości. Jednak przede wszystkim opłaca się polegać na doświadczeniu profesjonalnych doradców, którzy udziela informacji i pomogą przebrnąć przez całą biurokratyczną machinę.