Małgorzata Zaleska do połowy 2015 r. była członkiem zarządu NBP.

Nowego prezesa GPW powoła walne zgromadzenie giełdy, zwołane na 12 stycznia. Zaleska zastąpić ma na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który w grudniu podał się do dymisji. (PAP)