Kudłaciak zwrócił uwagę, że sektor rolno-spożywczy cechuje dynamiczny wzrost świadomości energetycznej. - Poza tym, w branży spożywczej zachodzi duża skala procesów zmian sprzedawców energii elektrycznej - zaznaczył.

Podkreślił, że obecnie ceny energii są stosunkowo niskie. - Jest jednak jasne, że w ramach cyklu koniunkturalnego wzrosną. Dlatego w tej chwili jest odpowiedni moment, żaby przeanalizować zużycie w zakładzie i rozważyć dostępne oferty zakupu energii. Wiodące firmy spożywcze albo zmieniły już dostawcę energii, albo negocjują z dotychczasowymi dostawcami, którzy zmotywowani konkurencją stają się chętni do zaoferowania lepszych warunków współpracy - powiedział senior manager RWE Polska.