Marek Niedużak był dotychczas dyrektorem departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w ministerstwie przedsiębiorczości i technologii. Zastąpi wiceministra Mariusza Haładyja, który niedawno został prezesem Prokuratorii Generalnej RP. Niedużak będzie zajmował się legislacją gospodarczą.

Marek Niedużak urodził się w 1981 r. Jest doktorem nauk prawnych i adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Od 2016 r. był zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, a od 2017 r. - dyrektorem Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju. W 2018 r. został dyrektorem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP oraz projektu ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.

Jak wskazuje MPiT, Niedużak ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in. Salans (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii Niedużak był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH (od 2018 r.) oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP (od 2016 r).