Minister rolnictwa Stanisław Kalemba podał się do dymisji. Jego odejścia chciał prezes PSL Janusz Piechociński.

Marek Sawicki był już ministrem rolnictwa przed powołaniem na to stanowisko Stanisława Kalemby.