Zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych resortu finansów przypomniał, że na mocy tych przepisów rolnicy, którzy chcą sprzedać własne produkty, mogą to zrobić płacąc jedynie 2 proc. podatek od ewidencjonowanych przychodów. Trzeba to jednak zgłosić organowi podatkowemu, składając odpowiednie oświadczenie. Przychody ze sprzedaży nie mogą przekraczać 150 tys. euro rocznie.

Sprawą sprzedaży bezpośredniej zajmowała się we wtorek senacka komisja rolnictwa.

Rolnicy są niezadowoleni z tej ustawy, gdyż mogą jedynie sprzedawać produkty podstawowe takie jak mleko, jaja, miód, jabłka - tłumaczył dyrektor departamentu bezpieczeństwa żywności resortu rolnictwa Krystian Popławski. Dlatego ministerstwo chce umożliwić rolnikom sprzedaż przetworzonych przetworów mięsnych czy dżemów i przygotowuje stosowne przepisy. Jak mówił, "praktycznie to, co rolnik sam wytworzy w swoim gospodarstwie, będzie mógł sprzedać".

Ministerstwo rolnictwa pracuje nad projektem ustawy o sprzedaży detalicznej. Będzie ona poruszała dwa obszary: bezpieczeństwa żywności i kwestie podatkowe - poinformowała naczelnik departamentu bezpieczeństwa żywności MRiRW Barbara Olszewska.

Zostanie wprowadzona definicja "rolniczego handlu detalicznego". Na etapie roboczym ona mówi o tym, że handel ten "jest (...) tylko w przypadku, gdy podmiot prowadzący go na rynku spożywczym zbywa konsumentowi finalnemu bez udziału pośrednika żywność pochodzącą w całości lub części z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu" - powiedziała Olszewska. Podkreśliła, że dopuszczone będzie więc pozyskanie części surowca np. od sąsiada.

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach handlu rolniczego będzie sprawowała w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego - Inspekcja Weterynaryjna, a w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Minister rolnictwa określi zaś w drodze rozporządzenia limity produkcji oraz wymagania higieniczne.

W ramach handlu detalicznego będzie można sprzedawać produkty nieprzetworzone, jak i przetworzone, można będzie więc sprzedawać mleko, ale i jego przetwory, mięso i produkty mięsne. Ale ubój zwierzęcia nie będzie mógł odbywać się w gospodarstwie, ale w rzeźni - zaznaczyła naczelnik.

Będą też regulacje związane z kwestiami podatkowymi. Planuje się, aby ta ustawa wprowadziła zwolnienie z opodatkowania sprzedaży producenta rolnego posiadacza gospodarstwa określonych ilości produktów pod warunkiem, że przerób nie powoduje zatrudnienia pracowników. Zakłada się, że zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży własnych produktów umożliwi rezygnację z wprowadzonego od początku 2016 r. 2 proc. podatku ryczałtowego - dodała.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem tego projektu, który następnie przekazany zostanie do szerokich konsultacji społecznych. Planuje się, że ten projekt wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r., a na Radę Ministrów trafi w czerwcu br. - poinformowała Olszewska