"Polskie rolnictwo funkcjonuje w rozbiciu, bez powiązań strukturalnych, relacje między rolnikami i przetwórcami są pozrywane, nie ma właściwie żadnego obszaru dyskusji między producentami a konsumentami, nie ma dyskusji o relacjach między polską produkcją rolną, a handlem i dystrybucją" - mówił Ardanowski na konferencji prasowej.

Jego zdaniem, Polska powinna wykorzystywać potencjał polskiego rolnictwa i tę znakomitą żywność, którą coraz lepiej na świcie sprzedajemy, o czym świadczą wyniki polskiego eksportu - w 2018 r. prawie 30 mld euro.

Dlatego z inicjatywy organizacji rolniczych - Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji należących do COPA - COGECA powstała propozycja stworzenia instytucji dialogu społecznego w rolnictwie, tak by rozwiązać problemy między grupami interesariuszy w całym łańcuchu od producenta do konsumenta - zaznaczył minister.

Nazwą, która miała nas zintegrować, była nazwa "okrągły stół", ale w Polsce kojarzy się ona w różny sposób, dla jednych jest to sposób przekazania bezkrwawego władzy przez komunistów ekipie solidarnościowej, ale innych zupełnie odwrotnie - była to zdrada. "Chcemy, żeby ta zinstytucjonalizowana forma dialogu nazywała się Porozumieniem rolniczym" - wyjaśnił Ardanowski. Chodzi o to, żeby rozpocząć debatę nad zmianami w polskim rolnictwie - zaznaczył minister.

"W ramach nowej instytucji powstaną grupy robocze, grupy tematyczne, zespoły" - wyliczał Ardanowski. Dodał, że do instytucji dialogu społecznego zaproszeni będą przedstawiciele innych resortów i wszystkich organizacji rolniczych. "Jeżeli zajdzie potrzeba, zaangażowany zostanie cały potencjał naukowy podległy rządowi oraz resortowi rolnictwa" - wskazał.

Jak mówił, chodzi o to, by szybko, w ciągu kilku tygodni doprowadzić do wypracowania wniosków i zaleceń, które będą podstawą do zmian legislacyjnych w Polsce - w postaci ustaw bądź rozporządzeń.

Ardanowski poinformował, że pierwsze spotkanie instytucji dialogu społecznego w rolnictwie, czyli tzw. Porozumienia rolniczego, odbędzie się 20 lutego pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem sekcji wsi i rolnictwa Narodowej Rady Rozwoju kierowanej przez Barbarę Fedyszak- Radziejowską.

Jak powiedział minister PAP, spotkanie to odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej.

W opinii ministra zainteresowanie tą inicjatywą jest duże. Bardzo wiele organizacji chce się w to zaangażować, wyślemy zaproszenia do wszystkich polskich organizacji rolniczych - zapewnił Ardanowski.

W Polsce jest zarejestrowanych ok. 200 organizacji rolniczych.