Od kwietnia Ministerstwo Gospodarki prowadzi kampanię promującą polską gospodarkę w kraju i zagranicą. W ramach programu, aby rozszerzyć kierunki polskiego eksportu ministerstwo wytypowało pięć perspektywicznych rynków zagranicznych: Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan i Turcję. Dla każdego z tych krajów wybrane zostały wydarzenia promocyjne (targi, konferencje), w których mogą uczestniczyć polscy przedsiębiorcy.

Firmy mogą ubiegać się o zwrot nawet 75 proc. kosztów poniesionych na promocję na zagranicznych rynkach. Na przygotowanie m.in. materiałów promocyjnych oraz udział w targach i konferencjach przeznaczono w sumie 160 mln zł. "Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kolejnych imprez odbywających się w tym roku w Brazylii: udziału w targach morskich Brasil Offshore, metalurgicznych Mecshow, stoczniowych Navalshore, kosmetycznych Beauty Fair São Paulo 2013 i kolejowych Negócios nos Trilhos" - czytamy w komunikacie MG.

W ramach Programu Promocji Ogólnej w Brazylii zorganizowane zostaną również 4 misje wyjazdowe dla polskich przedsiębiorców, w obrębie których dofinansowaniem w wysokości 75 proc. objęte zostaną m.in. następujące działania: transport lotniczy, noclegi, tłumaczenia, koszty organizacji transportu materiałów promocyjnych przedsiębiorców, spotkania matchmakingowe z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, udział w targach branżowych, spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu i inne.