- Takie zmiany systemowe są przygotowywane obecnie w procesie transpozycji pakietu odpadowego, m.in. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gdzie przewidziano również wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego. Odpowiednie przepisy zostaną przyjęte w 2020 roku - podał resort.

- Zmianą systemową ograniczającą ilość tworzyw sztucznych jest także przygotowywana obecnie przez Ministerstwo transpozycja dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zakłada ona, oprócz wprowadzenia zakazu (m.in. jednorazowe talerze, sztućce, kubki, słomki etc.) czy ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych, także obowiązek osiągnięcia selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych na poziomie 77% do 2025 r. oraz 90% do 2030 r. Powyższy obowiązek zostanie zrealizowany za pomocą systemu kaucyjnego utworzonego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta - zapowiada Ministerstwo Klimatu.