PB poinformował, że resort rolnictwa przekazał właśnie założenia „projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (PIBŻiW)" do uzgodnień międzyresortowych. 

Projekt ma dotyczyć Inspekcji Weterynaryjnej (IW), Inspekcji Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS - w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności).
Nowa jednostka miałaby podlegać resortowi rolnictwa, co budzi zastrzeżenia branży spożywczej.

Kolejne wątpliwości budzą terminy tej reorganizacji. Przyjęcie założeń przez Radę Ministrów (wedle deklaracji resortu rolnictwa) ma nastąpić w III/IV kwartale tego roku. Sama inspekcja miałaby ruszyć 1 lipca 2015 roku.