Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i agencji w komplecie stawili się dziś podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby poinformować o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. oraz posiedzenia Rady EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 marca 2013 r., a także przedstawić stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 i wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Minister Stanisław Kalemba raz jeszcze zapewnił, że lutowy szczyt był wielkim sukcesem Polski: jesteśmy największym beneficjentem z 27 państw, wynegocjowaliśmy 106 mld euro, budżet polityki spójności wynosi 72,9 mld euro, co stanowi 23 proc. całości. - To też sukces rolnictwa, gdyż część zadań będzie przejęta - zapewniał minister.

Na I filar mamy 6 mld euro więcej i jesteśmy na 5. miejscu  w UE, na II filar - ok. 2,5 mld mniej, stąd potrzeba przesunięcia środków z polityki spójności.
Minister jest też zadowolony z wyników marcowej rady Ministrów Rolnictwa. Wybrane przez nas 3 priorytety zostały zrealizowane. Dotyczyły możliwości przedłużenia SAPS do 2020 r., zapewnienia nieobniżonego finansowania na Mazowszu, możliwości zwiększenia do 12 proc. płatności związanych z produkcją. Stanisław Kalemba poinformował też, że możliwe staje się - ale wymaga to środków krajowych i przesunięć - zwiększenie dopłat bezpośrednich.  Na szczycie zapadła decyzja - będzie weryfikowana w Parlamencie - aby państwa mające dopłaty bezpośrednie w wysokości poniżej 90 proc. średniej, mogły przesunąć do 25 proc. środków do I z II filara. Pozwoliłoby to o 20-30 euro zwiększyć dopłaty.

Wiceminister Zofia Szalczyk przedstawiła założenia PROW 2014-2020. Program ma być jednym spójnym dokumentem z innymi programami operacyjnymi  realizowanymi w Polsce. Ważnym założeniem jest pogłębiona regionalizacja programu. - Pomimo centralnego planowania będzie zapewniony wpływ na wybór działań i podział środków w regionach - zapewniła. PROW musi się mieścić w granicach 6 priorytetów, uwzględniających 3 cele horyzontalne. Dla wszystkich priorytetów są zaplanowane działania. I tak: