Jak czytamy, powyższe trendy pozwalają na rozpoznanie szans dla sektora żywności, napojów i gastronomii na całym świecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Uznając szybkie tempo obecnych zmian, te trendy są jednocześnie podstawą do rekomendacji dla działań, jakie należy podjąć w miarę rozwoju tych prognoz w ciągu kolejnej dekady. Przyjęta perspektywa czasowa przecina horyzont wyznaczony we wcześniej opublikowanym przez firmę Mintel raporcie Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2030.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła pewne elementy każdego z tych trzech trendów przewidzianych do roku 2030, powodując nowe zmiany, które zaobserwujemy w ciągu najbliższych 12 miesięcy („teraz”), 18-24 miesięcy („wkrótce”) oraz 5 i więcej lat („w przyszłości”).

Poniżej przedstawimy pierwszą część Raportu firmy Mintel dotyczącą produktów wspierających psychiczny i emocjonalny dobrostan konsumentów.

Nakarm Swój Umysł

Innowacyjne receptury produktów żywnościowych i napojów pozwolą zadbać o psychiczny i emocjonalny dobrostan konsumentów, tworząc nowe fundamenty zdrowego odżywiania.

 Dobrostan analizowany przez firmę Mintel w kontekście rozwoju trendów pozwala zaobserwować, w jaki sposób konsumenci dążą do uzyskania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, i niewątpliwie jest brany pod uwagę w przypadku decyzji związanych z żywnością, napojami i gastronomią. Jednocześnie żywność i napoje nadal zyskują nowych sojuszników (i konkurentów), ponieważ konsumenci przyjmują holistyczną definicję zdrowia wykraczającą poza poszczególne kategorie.

 Pandemia uświadomiła konsumentom, jak ważne jest, by zadbać o swój dobrostan. Już wcześniej widoczna tendencja do zwracania większej uwagi na zdrowie psychiczne i emocjonalne obecnie nasiliła się z powodu pandemii i jej dalekosiężnych skutków. W kolejnych latach konsumenci będą coraz częściej szukać produktów i usług, które oferują korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Funkcjonalne formuły i multisensoryczne, emocjonalnie angażujące produkty pomogą markom z branży żywności, napojów i gastronomii uszczknąć większy kawałek tortu, jakim jest sektor opcji zapewniających dobrostan psychiczny i emocjonalny. Mintel przewiduje, że produkty z kategorii żywności i napojów oparte na innowacyjnych recepturach pozwolą konsumentom dowiedzieć się, w jaki sposób dieta wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne, co z kolei zwiększy zainteresowanie psychologicznym podejściem do zdrowego odżywiania.

Co się dzieje teraz?

Potrzeba spokoju i poczucia kontroli może być zaspokojona dzięki rytuałom przygotowywania, prezentowania lub konsumpcji żywności. Dzięki nowym formatom kawy w Azji przygotowanie kawy staje się momentem, którym się można delektować. Aż 77% dorosłych konsumentów w Chinach zgadza się ze stwierdzeniem, że poczucie posiadania rytuału w codziennym życiu przyczynia się do poprawy nastroju.  Amerykańska marka czekolady premium Vosges oferuje pięć zestawów rytuałów, w których różne rodzaje czekolady łączą się z określonymi kryształami i ziołami, tworząc Rytuał Radości, Pomyślności itp.

Konsumenci będą mocniej poszukiwać funkcjonalnych produktów żywnościowych i napojów, które zapewnią lepszą koncentrację, relaks i złagodzą (lub wręcz wyeliminują) problemy ze zdrowiem emocjonalnym

Receptury produktów wzmocnią efekt odprężenia

W najbliższych latach multisensoryczne i funkcjonalne receptury będą miały za zadanie wzmocnienie efektu odprężających działań, takich jak oglądanie telewizji, granie w gry komputerowe czy medytacja. Składniki funkcjonalne czy oddziałujące na zmysły, takie jak zapach, będą stosowane w wirtualnych wydarzeniach w celu wzmocnienia doświadczenia „realu”. Innowacyjne koncepcje obejmują energetyczne przekąski do jedzenia podczas pełnej akcji gry wideo czy uspokajające napoje zapachowe oferowane razem z tutorialem do nauki medytacji.

Świadomość zdrowia psychicznego i emocjonalnego spowoduje wzrost zainteresowania uważnym i intuicyjnym odżywianiem

Ponieważ pojedynczy cel związany jedynie z unikaniem zarażenia COVID-19 będzie coraz mniej istotny, konsumenci będą podejmować poważniejsze zobowiązania w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niezdrową dietą. Złe odżywianie zaostrza przebieg COVID-19 i może również wpłynąć na skuteczność szczepionki. Najnowsze trendy związane z odżywianiem bazują na mniejszej liczbie reguł, co zwiększy popularność uważnego lub intuicyjnego jedzenia. Obie koncepcje uczą zwracania większej uwagi na to, co dana osoba je i jak się przez to czuje, co dobrze wpisuje się w tendencję do przykładani większej wagi do zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

W najbliższych latach więcej marek będzie pozycjonować się jako marki świadomego wyboru, na przykład poprzez ułatwianie konsumentom ograniczania spożycia alkoholu. Marki będą również podkreślać gęstość odżywczą produktów – kluczową koncepcję w intuicyjnym odżywianiu się, która jest stosowana do określenia zawartości składników odżywczych w produkcie w stosunku do liczby kalorii.

 Prognoza na przyszłość

Technologia dostarczy więcej dowodów i będzie użyta do promowania zdrowych nawyków

- czytamy w Raporcie Mintel

Powszechne zapotrzebowanie na rozwiązania zapewniające zdrowie psychiczne i emocjonalne przyczyni się do boomu na funkcjonalne preparaty na wszystkich rynkach. Konsumenci będą oczekiwać potwierdzenia skuteczności składników, dawek lub receptur, zwłaszcza po doświadczeniach z produktami, które nie spełniły
deklarowanych obietnic.

Dlatego firmy mogą podeprzeć się opiniami ekspertów z dziedziny zdrowia lub wynikami badań naukowych,  umieszczając je na opakowaniach produktów oraz udostępniając poprzez kody QR. Konsumenci będą również mogli osobiście monitorować skuteczność produktów za pomocą urządzeń do noszenia (wearables) śledzących aktywność biologiczną, zgodnie z przewidywaniami w rozdziale „Inteligentne Diety” raportu Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2030.

W międzyczasie firmy medyczne i sektor zdrowia publicznego mogą wykorzystać potencjał aplikacji i urządzeń do noszenia jako narzędzi motywujących do zdrowego odżywiania. Firmy będą zachęcać ludzi do korzystania z technologii i/lub psychologii, aby zmniejszyć ryzyko problemów zdrowotnych wynikających z niewłaściwej diety.