Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka - Agrotech”. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 362 milionów złotych przyznano 54 projektom.

NCBR Szybka Ścieżka - zasady

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

- Rolnictwo to zasób strategiczny każdego państwa. Wzmacnianie współpracy pomiędzy branżą rolno-spożywczą i światem nauki pozwoli na rozwój tego obszaru polskiej gospodarki. Temu właśnie służy konkurs „Szybka Ścieżka – Agrotech” i realizacja wybranych projektów. Gratuluję wszystkim inicjatywom, które będą mogły skorzystać z dofinansowania – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

NCBR Agrotech - innowacje w żywności

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

- Dzięki ponad 3 i półkrotnemu podniesieniu pierwotnie planowanej alokacji, ze 100 do 362 mln zł zostaną zrealizowane 54 najlepsze projekty. Będą to kolejne innowacje w polskiej gospodarce, które z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości produkcji żywności. Co więcej, dzięki tym projektom w coraz większym stopniu mamy szansę stać się eksporterem nie tylko żywności, ale również liczącym się dostawcą wysokich technologii towarzyszących jej produkcji. To zmiana, która zachodzi dzięki Funduszom Europejskim – stwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych projektów w ramach sześciu obszarów tematycznych, takich jak:

- Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
- Mechanizacja w rolnictwie;
- Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
- Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
- Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
- Bioenergia i biomateriały.

Innowacje w branży spożywczej

Każdy projekt, na jaki zostało przyznane dofinansowanie po zakończeniu będzie musiał zostać wdrożony na rynek. Dodatkowo projekty będą realizowane w  regionach o niższym stopniu zamożności tj. poza województwem mazowieckim.

- Realizacja tych projektów przyczyni się do szerszego stosowania zaawansowanych technologii w polskim sektorze rolno-spożywczym. Liczba, ale przed wszystkim jakość zgłaszanych wniosków przekonała nas o konieczności zwiększenia alokacji. To świadczy o dobrej kondycji branży i dużym potencjale rozwoju jej zaplecza B+R. W efekcie dofinansujemy 54 innowacje z zakresu digitalizacji, automatyki, robotyki czy rozwiązań typu smart fields – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju.

Nabór był prowadzony od 10 sierpnia do 6 listopada ubiegłego roku. Ocenie zostało poddanych 164 wnioski, z czego 54 zostały wybrane do dofinansowania. Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano grant są takie firmy jak chociażby OPTIDATA Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie, Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. Wskaźnik sukcesu (liczba zaakceptowanych wniosków wobec wszystkich skierowanych do oceny), po odjęciu wniosków wycofanych lub nierozpatrywanych, wyniósł 33 %.

Przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach 800 tysięcy złotych do blisko 36 milionów złotych. Najwyższą liczbę punktów, oprócz wspominanych wcześnie, otrzymały projekty jeszcze takich firm jak White Hill Sp. z o.o. (system regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk) oraz ConnectedLife Sp. z o.o. (opracowanie autorskich sensorów oraz inteligentnej platformy Industril IoT przeznaczonej do monitorowania warunków i poprawy efektywności produkcji szklarniowej).

NCBR Szybka ścieżka Agrotech - Lista firm spożywczych

Mlekpol otrzyma 35,8 mln zł dofinansowanie na projekt pt. "Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości".

Polmlek 33,8 mln zł na projekt "Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania sera mozzarella o ulepszonych wartościach odżywczych, obniżonym poziomie laktozy i alergenów oraz przedłużonym terminie przydatności do spożycia".

Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie OVO-RES Sp. z o.o., Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymały 4,2 mln zł dofinansowania na projekt "Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności".

Tymbark-MWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa otrzymały 12,5 mln zł dofinansowania na projekt "Nowe rozwiązania w procesie produkcji zagęszczonych soków owocowych o zwiększonych właściwościach zdrowotnych".

Polskie Zakłady Zbożowe Lubella, GMW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa oraz Politechnika Lubelska otrzymały 7,5 mln zł dofinansowania projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania.

Mitmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał 3,6 mln zł dofinansowania projektu "Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowatorskiej technologii zagospodarowania pozostałości po rozbiorze tuszy wieprzowej w zakładzie MITMAR Sp. z o. o".

Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna otrzymały 24,7 mln zł dofinansowania na projekt "Innowacyjne surowe produkty mięsne i techniki ich dekontaminacji poprzez zastosowanie
fizycznych metod nietermicznych i dodatku wyciągów z naturalnych, bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego".

Herbapol-Lublin SA otrzymał 2,9 mln zł dofinansowania na projekt "Opracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjonalnego o minimalnej zawartości alkaloidów pirolizydynowych".

Lajkonik Snacks Sp. z o.o otrzymał 4,9 mln zł wsparcia na projekt "„Opracowanie prototypowej linii technologicznej automatyzującej proces produkcyjny paluszków".

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i Politechnika Łódzka otrzymały 19,9 mln zł dofinansowania na projekt "Opracowanie innowacyjnego procesu suszenia wysłodków wykorzystującego ciepło odpadowe i otrzymywanie funkcjonalnych komponentów paszowych w ramach cyrkularnej gospodarki cukrowni."

Pełna lista firm dostępna jest na stronie NCBR.