Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował w czwartek, że PKB w strefie euro w IV kwartale 2018 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 1,1 proc. Jednocześnie Eurostat podał, że Polska w IV kwartale 2018 r. osiągnęła 4,6 proc. wzrost PKB (wyrównany sezonowo).

"W IV kw. 2018 r. tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej (kwartał do kwartału, wyrównany sezonowo) utrzymało się na niskim poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału, niezbyt dobrze wypadły wyniki istotnej dla Polski gospodarki niemieckiej, która w II półroczu 2018 r. znalazła się na krawędzi recesji. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w UE - podobnie jak w Polsce - pozostaje popyt krajowy, w szczególności konsumpcja prywatna, której w głównej mierze sprzyja dobra sytuacja na rynku pracy" - zauważyła szefowa resortu finansów.

"Wyraźnie gorzej radzi sobie jednak przemysł, czego źródła należy upatrywać w podwyższonej niepewności związanej z napięciami w światowym handlu, czy Brexitem oraz przejściowych problemach sektora samochodowego. Biorąc pod uwagę roczne tempo wzrostu PKB - wyrównane sezonowo - Polska zajęła w IV kw. 2018 r. trzecie miejsce ustępując Łotwie i Węgrom. Ostatnie prognozy KE wskazują, że w br. tempo wzrostu PKB UE spowolni, co oznacza gorsze warunki w otoczeniu zewnętrznym naszej gospodarki" - dodała minister Czerwińska.