"Byliśmy miło zaskoczeni, że w marcu gospodarka zanotowała spadek bezrobocia. Tutaj spodziewamy się głębszego spadku bezrobocia o 0,3-0,4 pkt proc. w kwietniu. To będą okolice 14 proc. Myślę, że 0,3 pkt proc. jest do osiągnięcia. To będzie element głębszego spadku sezonowego. We wrześniu spodziewamy się, że bezrobocie może zacząć rosnąć" - powiedział wiceminister.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 14,3 proc. wobec 14,4 proc. w lutym. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca wyniosła 2.314,5 tys. osób.