Jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, celem zmian jest poprawa przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem ten dotyczy ok. 2,2 tys. przedsiębiorców, czyli poniżej 0,1 proc. wszystkich zarejestrowanych w systemie CEIDG.

"MPiT, w pismach wysyłanych w ostatnich dniach pocztą, ponownie zwraca się do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, z prośbą o skorygowanie tej sytuacji" - poinformował resort w poniedziałkowym komunikacie.

Wyjaśniono, że w razie braku reakcji wykreślone zostaną "zdublowane" wpisy, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje takich danych, konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019 r. wszystkich jego wpisów.

"Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG to zjawisko nieprawidłowe. Negatywnie wpływa ono na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego wpisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności"- wyjaśnił, cytowany w komunikacie, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT Wojciech Paluch.

Dlatego resort zachęca przedsiębiorców do uporządkowania swoich wpisów w ewidencji; można to zrobić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju.

Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu), w którym wskazuje datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Może wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania - wyjaśnił resort.