Resort zaznaczył, że ostateczny termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r., o godzinie 17:00.

Wyjaśnił, że dotyczy to zarówno programów prostych jak i programów multi, czyli takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich, realizowanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Ministerstwo dodało, że więcej informacji o programach promocyjnych UE można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals.