Jak mówi Małgorzata Książyk, mając na względzie fakt, że rosyjski zakaz importu dotyczy całej Unii Europejskiej, rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie warunków wznowienia handlu, w imieniu wszystkich państw członkowskich, w tym Polski, powinna prowadzić, zgodnie z kompetencjami, Komisja Europejska. Wynegocjowane przez KE warunki handlu powinny być równe i jednolite dla wszystkich państw członkowskich UE.

Jednocześnie MRiRW podkreśla, że zamknięcie rosyjskiego rynku w sierpniu 2014 r. stało się impulsem do podjęcia intensywnych starań o pozyskanie nowych alternatywnych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych. - Dzięki współdziałaniu ministerstwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przy współpracy z innymi instytucjami polskiej administracji, polscy przedsiębiorcy uzyskali dostęp do atrakcyjnych, choć niekiedy bardzo odległych rynków – komentuje.

Więcej na www.sadyogrody.pl.