Wiceszefowa polskiej dyplomacji inaugurując panel "Jak wspierać polski biznes w Afryce?", zwróciła uwagę, że relacje z państwami afrykańskimi i promocja polskich przedsiębiorstw na tamtejszym rynku, były ważnym elementem tegorocznego expose Ministra Spraw Zagranicznych, przedstawionego 23 kwietnia w Sejmie. Przypomniała fragment wystąpienia min. Schetyny: "Szybki rozwój gospodarczy wielu państw Afryki otwiera nowe szanse i możliwości współpracy. Z roku na rok coraz więcej polskich firm korzysta ze wsparcia polskiej dyplomacji na rynkach afrykańskich, co przyczynia się do dynamicznego wzrostu wymiany handlowej z tym regionem". Dodała, że Polska chce poszerzać współpracę w różnych obszarach m.in. z RPA, Nigerią, Algierią, Angolą czy Senegalem, nie ograniczając się do handlu.

Wiceminister Kacperczyk przedstawiła też roczny bilans programu "Go Africa". Podała przykłady udanych misji, których rezultatem było m.in. otwarcie Ambasady Senegalu w Warszawie. - Staramy się zwiększać obecność dyplomatyczną na kontynencie afrykańskim, aby być wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Liczymy przy tym na współpracę z Ministerstwem Gospodarki oraz biznesem - zaznaczyła, nawiązując do postulatów zgłaszanych przez polskie przedsiębiorstwa. Zapewniła też, że wszyscy polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc MSZ i polskich placówek dyplomatycznych.

W Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym, które jest częścią Dnia Polsko-Afrykańskiego 2015, wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów afrykańskich akredytowanych w Polsce, przedstawiciele rządu RP (w tym m.in. wicepremier Janusz Piechociński), a także polscy przedsiębiorcy zainteresowani współpracą na kontynencie afrykańskim oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Forum było okazją do prezentacji krajów afrykańskich przez zaproszonych ambasadorów, a jednocześnie do zaprezentowania polskich firm jako solidnych partnerów w kontaktach polsko-afrykańskich.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.