30-dniowy post wyznawców islamu, to dziewiąty miesiąc opartego na fazach księżyca roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia postu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Ścisły post w Ramadanie jest jedną z pięciu najważniejszych zasad (filarów) islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i pielgrzymki. Obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich zdrowych, dorosłych muzułmanów. Oznacza powstrzymywanie się m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu, współżycia seksualnego.

Ramadan polskich muzułmanów rozpoczęły nocne modlitwy z niedzieli na poniedziałek, które miały miejsce w meczetach i domach modlitw.

Przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (MZR), najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu podkreślają, że to nie tylko czas próby dla ciała, ale przede wszystkim "dojrzałości duszy, mocy serca i prawdziwości wiary".

Zwracają uwagę, że obowiązkiem muzułmanów podczas Ramadanu jest zachowanie spokoju, powstrzymanie się od jakiejkolwiek przemocy, złości, gniewu.

Z okazji rozpoczęcia postu życzenia całej polskiej społeczności muzułmańskiej przekazał mufti Tomasz Miśkiewicz oraz członkowie Najwyższego Kolegium MZR. "Życzę serdecznie nam wszystkim, aby nasz post, nasze wyrzeczenia, modlitwy i prośby do Boga nie zostały zmarnowane złym postępowaniem" - napisał Miśkiewicz.

W okresie postu polska społeczność muzułmańska spotykać się będzie na okolicznościowych modlitwach w meczetach, domach modlitw, ośrodkach i centrach gmin wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.

Szczególną okazją do modlitw będzie Kadyr Noc - przypadająca 1 lipca tzw. noc przeznaczenia. Wyznawcy islamu wierzą bowiem, że ta noc decyduje o tym, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego wielu z nich szczególnie wtedy modli się i czyta Koran.

Ramadan zakończy radosne święto Ramadan Bajram, które w tym roku przypada 6-8 lipca. W pierwszy dzień tego święta w Białymstoku organizowany jest z tej okazji tradycyjny bal tatarski, na który zjeżdżają przedstawiciele tej społeczności z całego kraju.

Liczbę wiernych należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP jego przedstawiciele szacują na ok. 5 tys. osób. To przede wszystkim polscy Tatarzy. Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.

Wraz z cudzoziemcami, liczbę wszystkich wyznawców islamu w Polsce przedstawiciele MZR szacują na 20-25 tysięcy. Cudzoziemcy, to przede wszystkim studenci, dyplomaci, biznesmeni i uchodźcy z krajów muzułmańskich.