Punkt dotyczący powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich został zdjęty z porządku głosowań izby niższej, które odbyło się 16 i 17 września. Zdejmując ten punkt z porządku obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że nie znalazł on się w nim na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedziała też, że ponownie zbierze się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wcześniej Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura - wsparta przez blisko 700 organizacji społecznych i zgłoszona przez kluby KO i Lewicy - była jedyną zgłoszoną w przewidzianym terminie.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia.