Oferta UPWr to 28 kierunków studiów przyrodniczych i technologicznych (na końcu informacji i na http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/oferta/72256/studia_stacjonarne_i_stopnia.html).

Niezmiennie w ostatnich latach najpopularniejszym (ok. 8 kandydatów na jedno miejsce) kierunkiem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu była weterynaria (prowadząca studia także w języku angielskim).

Wydział Medycyny Weterynaryjnej to jeden z najnowocześniej wyposażonych wydziałów weterynarii w kraju, a specjalistyczne kliniki weterynaryjne mają nieustannie pacjentów, co dla studentów oznacza możliwość zdobywania także umiejętności praktycznych.  Wrocławska Weterynaria ma europejskie certyfikacje, studenci uczą się medycyny od najlepszych specjalistów (na UPWr rozwijane są wszystkie weterynaryjne specjalizacje od interny, chirurgii i rozrodu przez dermatologię, endokrynologię, onkologię po rzadkie w Polsce stomatologię i neurologię zwierząt).

Podobnie jak w poprzednich latach na UPWr oczekuje się dużego zainteresowania studiami na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Kierunki: żywienie człowieka i dietetyka, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka w ubiegłym roku znajdowały się w ścisłej czołówce wśród najchętniej wybieranych.

Studenci i doktoranci tych kierunków są laureatami prestiżowych nagród i grantów, by wspomnieć zdobywany przez dwa kolejne lata tytuł Student Wynalazca i medale na Targach Wynalazków w Genewie.

Ogromnym powodzeniem cieszył się nowy, uruchomiony w ubiegłym roku kierunek: technologia i organizacja gastronomii (TOG). Pewnie ta popularność utrzyma się w tym roku, bo to pierwsze w Polsce studia dualne. Ich studenci - przyszli menedżerowie,  zdobywają wiedzę teoretyczną na poziomie akademickim w uczelni (4 semestry) i doświadczenie praktyczne podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej (3 semestry). 

Studia na UPWr to także możliwość rozwijania pasji: działa tu 46 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych, nawet zajęcia z wychowania fizycznego można zaliczać w formie ulubionej aktywności (jest 18 form zaliczenia w-f, m.in. cross training, aqua aerobik, nordic walking, narciarstwo, fitness, szachy).   Na stypendia i zapomogi dla studentów UPWr przeznacza rocznie  ponad 18 mln zł.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest stosunkowo niewielką specjalistyczną uczelnią. W tej chwili to ok 9 tys. studentów, 2 tys. absolwentów rocznie. To równocześnie jeden z najlepiej ocenianych polskich uniwersytetów - Status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają trzy spośród pięciu wydziałów uczelni. Weterynaria i nauki o żywności są uwzględniane na liście najlepszych światowych kierunków w prestiżowym międzynarodowym Rankingu Szanghajskim. Pod rządami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce UPWr został zaproszony do ekskluzywnego grona dwudziestu uczelni mogących się ubiegać o status uniwersytetu badawczego, co wpłynie na sposób kształcenia najzdolniejszych studentów (będą mogli uczestniczyć w realizacji multidyscyplinarnych projektów badawczych).  

Poniżej wykaz kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na które już od południa 1 maja mogą się rejestrować kandydaci na studentów:

- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt: bezpieczeństwo żywności /bioinformatyka/ biologia/ biologia człowieka / zootechnika 

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności: biotechnologia/ technologia żywności i żywienie człowieka / zarządzanie jakością i analiza żywności / żywienie człowieka i dietetyka / technologia i organizacja gastronomii

- Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji: architektura krajobrazu / budownictwo / geodezja i kartografia / gospodarka przestrzenna / inżynieria bezpieczeństwa/ inżynieria i gospodarka wodna / inżynieria środowiska

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej: weterynaria

- Wydział Przyrodniczo-Technologiczny: agrobiznes/ biotechnologia stosowana roślin/ ekonomia/ medycyna roślin/ ochrona środowiska/ odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami/ ogrodnictwo/ rolnictwo/ technika rolnicza i leśna/ zarządzanie i inżynieria produkcji.