Premier Donald Tusk już zapowiedział, że pierwszym zadaniem nowego ministra skarbu będzie wyciągnięcie konsekwencji, w tym personalnych, wobec władz PGNiG. Według rządowego raportu, PGNiG nie poinformowało resortu skarbu o zamiarze podpisania przez EuroPol Gaz memorandum z Gazpromem.

Ze słów premiera Donalda Tuska wynika też, że nowy minister skarbu, wspólnie z premierem i wicepremierem Januszem Piechocińskim, ma przygotować zmiany o charakterze ustrojowym, które spowodują ujednolicenie nadzoru nad sprawami związanymi z energetyką. Intencją premiera jest, by szeroko pojęta energetyka, a także kwestie klimatyczne, znalazły się pod jednym nadzorem, być może w formie stworzenia nowego ministerstwa energetyki.

Premier Donald Tusk zarzucił Budzanowskiemu, że funkcja nadzorcza nie była sprawowana w sposób wystarczający i że oczekuje lepszego nadzoru, w tym uszczelnienia komunikacji, poprawy procedur itd.

W opinii premiera w spółkach strategicznych, gdzie Skarb Państwa celowo ma udziały, by poprzez kontrolę i wpływ na te spółki skutecznie zabezpieczać interesy narodowe, kluczowy jest skuteczny nadzór, w tym pełna wymiana informacji z ministrem skarbu.

Premier poinformował, że z jego punktu widzenia pierwszą kwestią jest przywrócenie pełnego nadzoru w ramach kompetencji ministra skarbu i uzyskanie przekonania, że minister skarbu swoje funkcje wypełnia skutecznie, także poprzez właściwy dobór ludzi i właściwą współpracę ze spółkami Skarbu Państwa, w tym tymi, od których zależy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Nowego ministra skarbu czeka wprowadzenie w życie programu "Inwestycje Polskie", zapowiedzianego przez premiera w 2012 roku. Program ma służyć wspieraniu rentownych projektów z następujących dziedzin: infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa, infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna.

Na realizację programu BGK ma obecnie 4,39 mld zł ze sprzedaży pakietu akcji PKO BP, ale docelowo spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) i Bank Gospodarstwa Krajowego mają być dokapitalizowane kwotami do 10 mld zł. Dokapitalizowanie PIR umożliwi inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. Z kolei dokapitalizowanie BGK umożliwi zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długoterminowego finansowania tych inwestycji. Zakładanym wynikiem dokapitalizowania BGK jest uzyskanie efektu dźwigni finansowej do 40 mld zł w pierwszych kilku latach działania programu.