Konkurs jest adresowany do współpracujących ze sobą jednostek naukowych oraz firm. Jak tłumaczył w piątek PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, chodzi o to, "aby polska gospodarka rozwijała się w jak największym stopniu w oparciu o badania prowadzone przez polskich naukowców". Dodał, że działania resortu nauki i NCBR precyzyjnie wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Gowin zachęcał konsorcja podmiotów naukowych i przedsiębiorstw do składania wniosków. Jak podkreślił, to już ostatni konkurs tego typu w obecnej perspektywie finansowej UE.

Zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Aleksander Nawrat powiedział PAP, że poprzednie konkursy w ramach Projektów aplikacyjnych zaowocowały ciekawymi i innowacyjnymi rezultatami. Wskazał tu m.in. na projekt nisko stratnych przewodów energetycznych, które w przyszłości mogłyby pomóc obniżyć rachunki za prąd.

Dotychczas zrealizowano trzy konkursy, w ramach których dofinansowanie - o wartości blisko 416 mln zł - otrzymało 85 projektów. Wsparcie przeznaczono m.in. na opracowanie preparatów leczniczych dla pszczół, inteligentnych znaków drogowych czy nowych technologii poligraficznych.

Jak poinformował prof. Nawrat, obecny konkurs jest prowadzony w dwóch turach, co pozwoli na szybsze przyznanie pieniędzy. Zaznaczył, że podczas oceny wniosków beneficjenci mogą jeszcze wprowadzać poprawki.

Projekty aplikacyjne to inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą resortu nauki. Celem konkursów jest wsparcie prac badawczo-rozwojowych (B+R), które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie. Regulamin konkursu nie wskazuje konkretnego obszaru badawczego, zatem o granty mogą starać się przedstawiciele różnych dziedzin gospodarki. Niezbędne jest jednak, aby projekty wpisywały się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację.

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w konkursie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Ubiegające się o wsparcie projekty powinny obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym takich, które łączą się z badaniami przemysłowymi (zmierzającymi do uzyskania nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług). Ponadto elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Zgodnie regulaminem, wsparcie NCBR mogą uzyskać projekty o wartości od 2 do nawet 10 mln zł, realizowane poza województwem mazowieckim. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 16 lipca br. Obecny konkurs jest ostatnim w ramach Poddziałania 4.1.4 POIR.