Oba budynki o łącznej powierzchni 94 200 metrów kwadratowych są w 100 procentach wynajęte z sześcioletnim średnim ważonym terminem najmu. W skład nowo zakupionego portfolio wchodzą:

 budynek o powierzchni 56 700 metrów kwadratowych w Gliwicach na Górnym Śląsku (Polska), przemianowany na Prologis Park Gliwice. Obiekt, wynajmowany przez Tesco, znajduje się w centrum aglomeracji górnośląskiej, będącej jednym z największych rynków w Polsce, w pobliżu skrzyżowania dwóch transeuropejskich dróg A1 i A4;

 Prologis Park Budapest-Ullo - budynek o powierzchni 37 500 metrów kwadratowych, wynajmowany przez Auchan. Nieruchomość znajduje się w Budapeszcie, niedaleko tamtejszego portu lotniczego oraz obwodnicy Budapesztu M0, około 30 kilometrów od centrum węgierskiej stolicy

- Obydwie nieruchomości, wynajęte renomowanym klientom, są atrakcyjnym uzupełnieniem portfolio Prologis w Polsce i na Węgrzech. Każda z nich jest zlokalizowana przy ważnych szlakach handlowych, zyskujących na znaczeniu w związku z intensyfikacją wymiany handlowej w Europie Środkowej i Wschodniej - powiedział Ben Bannatyne, dyrektor regionalny Prologis w Europie Środkowej i Wschodniej.

Przy transakcji stronę sprzedającą reprezentowała agencja nieruchomości Colliers International.

PEPF II, ustanowiony w sierpniu 2007 r., jest jednym z czterech europejskich funduszy wspólnego inwestowania zarządzanych przez Prologis. Według stanu na 31 marca 2014 r. do funduszu należały 253 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,9 milionów metrów kwadratowych i wartości rynkowej netto 3,5954 miliarda Euro.

Prologis jest właścicielem i zarządcą około 3,7 miliona metrów kwadratowych powierzchni logistycznej i dystrybucyjnej w Europie Środkowo Wschodniej (stan na 31 marca 2014 r.).