Otrzyma ją profesor Jӧrg Hartung – światowej sławy specjalista z zakresu higieny i dobrostanu zwierząt zawodowo związany z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, współzałożyciel Europejskiego Forum ds. Dobrostanu Zwierząt, prezydent Światowego Towarzystwa Higieny Zwierząt (ISAH), aktywny edukator w zakresie dobrostanu zwierząt w krajach trzecich.

– Ten rok akademicki będzie rokiem działania, eksperymentu, wysiłku i wielu zaskoczeń. W dotychczasowym systemie zarządzania uczelnią przeważały czynniki kolegialne: rady wydziałów, komisje senackie, senat. Teraz, dzięki Ustawie 2.0, rektor może wprowadzić wiele zmian. Dziekani, którzy do tej pory byli menedżerami i zarządzali środkami finansowymi, teraz będą zarządzać wiedzą i procesem dydaktycznym. Przed nami też trudne działania związane z przekształceniem się w uniwersytet badawczy [UPWr jako jedna z 20 uczelni w Polsce ma szansę zostać uczelnią badawczą]. Ten rok to również rok wyborczy – przed nami wybory nowego rektora, któremu przetrę szlaki w nowej rzeczywistości i przekażę pałeczkę w sztafecie rektorskiej – mówi o nadchodzącym roku rektor UPWr, Tadeusz Trziszka.


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!