W 2009 roku stwierdzono blisko dwukrotnie więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców niż w 2008 roku. Obcokrajowcy pracowali nielegalnie w co czwartym skontrolowanym przez inspektorów PIP zakładzie w kraju, gdzie było wymagane zezwolenie na pracę.