Wzrósł udział eksportu w obrocie ogólnym

Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 40,0 proc. wobec 39,8 proc. rok wcześniej.