Jakich produktów dotyczy wymóg?

Wymóg rejestracji w Indyjskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) dotyczy producentów artykułów żywnościowych z takich kategorii jak: mleko i produkty mleczne, mięso i produkty mięsne (w tym ryby i ich produkty), jajka w proszku (proszek jajeczny), żywność dla niemowląt, nutraceutyki (suplementy diety, żywność do celów specjalnych).

Gdzie powinni zgłaszać się eksporterzy do Indii?

Podmioty produkujące żywność eksportowaną do Indii, które podlegają wymogowi rejestracji, powinny zgłaszać się do Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego.

Jak podał GIS, obecnie prowadzone są działania mające na celu techniczne i organizacyjne przygotowanie do nowych wymogów.