"Wzrost okazał się silniejszy aniżeli oczekiwaliśmy, na 2009 r. prognozowaliśmy dynamikę 1,4 proc. Ponieważ jednak GUS nie opublikował rozbicia na kwartały, dane te nie ukazują pełnego obrazu sytuacji gospodarczej. Wspomnę, że konsumpcja prywatna według danych wyrównanych sezonowo za III kw. rosła w tempie prawie 3 proc., a ostatecznie w danych za cały rok GUS podał, że jej tempo wyniosło 2,3 proc. To zatem oznaczałoby, że konsumpcja w IV kwartale spadła, co jednak nie jest możliwe, gdyż dane wskazywały na jej dalszy wzrost. Czyli GUS musiał dokonać rewizji za poprzednie kwartały" - powiedział Kierzenkowski.

"W marcu, kiedy GUS poda dane za IV kwartał i zrewidowane dane za poprzednie kwartały, poznamy pełny obraz sytuacji" - dodał.

Ze wstępnych danych GUS, opublikowanych w czwartek, wynika, że w 2009 r. PKB wzrósł o 1,7 proc. rdr.

"Jeżeli konsumpcja była słabsza, a wzrost PKB był silniejszy niż oczekiwaliśmy, to oznacza, że kontrybucja eksportu netto musiała być silniejsza, mieć istotny wpływ na wzrost w IV kwartale. Być może wkład zapasów został teraz również zrewidowany i jego ujemna kontrybucja nie jest aż tak silna, jak GUS szacował do tej pory" - powiedział Kierzenkowski.

"W tym roku według naszych prognoz z listopada PKB wzrośnie o 2,5 proc. Sądzimy, że zapasy będą istotnym czynnikiem wspierającym wzrost, rzędu 1 pkt. proc. Firmy będą odbudowywać zapasy. Eksport netto z kolei nie będzie miał istotnego wpływu, będzie miał on wpływ neutralny, dodatni, ale zbliżony do zera" - dodał.

W listopadowej prognozie OECD przewidywała, że polski wzrost gospodarczy w 2010 r. wyniesie 2,5 proc.