Trzy najczęściej wykorzystywane rozwiązania opakowań w branży spożywczej to opakowanie pierwotne (handlowe), wtórne (zbiorcze) i trzeciorzędne (transportowe): opakowanie pierwotne wykorzystywane jest w bezpośrednim kontakcie z produktami, opakowanie wtórne zawiera wiele opakowań pierwotnych, a opakowanie trzeciorzędne wykorzystywane jest w transporcie przez łączenie ze sobą wielu opakowań wtórnych.

W całości globalnego rynku opakowań, materiały z papieru celulozowego (w tym tektury falistej, kartonu, kartonu do płynnej żywności, itd.) stanowią 31 proc. całkowitej wartości rynku. W obrębie materiałów z tektury falistej, branża spożywcza jest największym rynkiem końcowym, stanowiąc ok. 40 proc. konsumpcji całkowitej. Przewiduje się, że wielkość całkowitej konsumpcji tektury falistej w skali globalnej wzrośnie o 4,3 proc. wg złożonej stopy wzrostu rocznego (CAGR) do roku 2017 - wynika z analizy Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017.

"Analiza perspektyw zostanie skoncentrowana na opakowaniach przeznaczonych do zabezpieczenia i transportu produktu, tj. opakowań wtórnych. Jednakże, ponieważ istnieją również towary w przypadku których stosuje się inne typy opakowań, szereg wniosków odnosić się będzie również do opakowań pierwotnych. Zajmiemy się także tymi aspektami w przypadku których opakowanie spełnia dodatkowy cel, np. niesie ze sobą określony przekaz, kreuje świadomość konsumenta lub pomaga w wyróżnieniu konkretnych produktów spożywczych" - czytamy  w raporcie Stora Enso.