Badania przeprowadzone przez Copenhagen Economics Institute na zlecenie Komisji Europejskiej ukazują, że zrównoważone umowy handlowe między UE i krajami spoza UE pozwalają na pobudzenie eksportu, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Badania koncentrują się głównie na porozumieniach handlowych między UE i Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią. Wynika z nich, że umowa między UE a Meksykiem doprowadziła do wzrostu wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z UE o 105 mln € w 2013 r. Równocześnie, umowa o wolnym handlu z Koreą Południową zwiększyła eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 439 mln € w 2015 r. Porozumienia handlowe dotyczące produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych zawarte ze Szwajcarią w sumie pozwoliły zwiększyć eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 532 mln € w 2010 r., czyli w trzy lata po ich pełnym wejściu w życie, stwierdzono w badaniach. Badania te kładą również nacisk na znaczenie unijnych kampanii promocyjnych, które pomagają naszym eksporterom w uzyskaniu dostępu do nowych rynków. Zwrócono też uwagę na misje handlowe komisarza ds. rolnictwa, Phila Hogana.

W reakcji na te wnioski, przewodniczący Copa Martin Merrild powiedział „Rozumiem frustrację rolników, którzy nie dostrzegają korzyści handlowych”.

- Rolnicy i ich spółdzielnie angażują się w szukanie nowych źródeł wzrostu, jak na przykład nowych rynków eksportowych, lecz rolnicy muszą czerpać z nich jakieś korzyści, czyli zwiększać swoje przychody z rynku. Należy wzmocnić wysiłki - podkreślił Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Następnie pan Merrild dodał, że sprawozdanie to potwierdziło konkurencyjność unijnego sektora rolno-spożywczego na międzynarodowych rynkach przy zachowaniu uczciwych warunków. Powinniśmy być więc dumni z inwestycji poczynionych w gospodarstwach w odpowiedzi na oczekiwania rynkowe. „UE chętnie w pełni wykorzystuje potencjał tych umów handlowych. Zachęcamy Komisję Europejską do włożenia takiego samego wysiłku w pełne wykorzystanie potencjału umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA). Popieramy również rolno-biznesową misję handlową komisarza Hogana do Kanady” - powiedział.

- Sprawozdanie to potwierdza, że UE korzysta głównie na handlu z krajami rozwiniętymi, w których konsumenci rozpoznają unijne produkty o wartości dodanej. Prowadzone są aktualnie negocjacje handlowe z Japonią, apelujemy więc do negocjatorów o zrobienie wszystkiego, by porozumienie zostało zawarte w tym roku - dodał.