Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców.

Po tym jak OT Logistics zwiększyła swój udział w kapitale Luka Rijeka do 32,56 proc. zawarto umowę współpracy z chorwackimi funduszami emerytalnymi. Chorwackie fundusze emerytalne Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o., kontrolują odpowiednio 15,15 proc. i 8,85 proc. akcji Luka Rijeka. Wraz z OT Logistics akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują 56,56 proc. akcji chorwackiej spółki.

Umowa wspólników została podpisana na okres 7 lat i określa warunki, na jakich strony będą zarządzać spółką i współpracować w zakresie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone przez OT Logistics S.A. Umowa zawiera również zasady rozporządzania akcjami chorwackiej spółki.

Strony zobowiązały się do lock-upu na akcjach Luka Rijeka d.d. przez okres roku i 90 dni od dnia zakończenia wezwania.

"Dzięki zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie Luka Rijeka i partnerskiej umowie z innymi akcjonariuszami uzyskujemy realny wpływ na operacyjną działalność portu. Rijeka to bardzo ważne miejsce na transportowej mapie Europy. Według nas może stać się bramą, przez którą popłyną towary z północy Europy do Afryki, na Bliski Wschód i dalej na Półwysep Arabski" - powiedział prezes OT Logistics Zbigniew Nowik. Dodał, że nadal pozostaje aktualny cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50 proc. +1 akcja.

OT Logistics 7 września objęła 11,75 proc. akcji Luka Rijeka d.d. w drodze transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Akcje sprzedawane były przez państwową Chorwacką Agencję Prywatyzacyjną.

Dzięki nabyciu dodatkowego pakietu akcji Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada 32,56 proc. w kapitale chorwackiego operatora portowego. Wcześniej, w lipcu 2015 roku OT Logistics objęła pakiet 20,81 proc. akcji Luka Rijeka, już wtedy sygnalizując zainteresowanie zwiększaniem zaangażowania w chorwacką spółkę.

Finansowanie transakcji zwiększenia udziałów OT Logistics w Luka Rijeka wsparł Bank Gospodarstwa Krajowego. Spółka zawarła z Bankiem umowę kredytu o łącznej wartości 125 mln zł. Pierwsza transza kredytu w wysokości 46,6 mln zł przeznaczona została na rozliczenie zakupu akcji chorwackiej spółki. Spłata kredytu ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.

OT Logistics S.A. to wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 10,0 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.