PAIH powołuje zespół ds. Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała zespół ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego. Nowoutworzona grupa będzie koordynować relokację przedsiębiorstw  zlokalizowanych na Ukrainie oraz pomoże w znalezieniu nowych rynków zbytu dla produktów dotąd eksportowanych gównie na wschód.

Celem prac zespołu wsparcia biznesu jest monitorowanie sytuacji na Ukrainie. Powołana przez PAIH grupa zajmie się identyfikacją ryzyk mogących mieć wpływ na funkcjonowanie polskich firm  działających do tej pory na terytorium Ukrainy. Zespół wsparcia podejmie działania mające na celu zminimalizowanie następstw dla biznesu spowodowanych wojną na Ukrainie.

Świadomi skali konsekwencji dla firm, zarówno ukraińskich jak i np.  polskich eksportujących na Ukrainę, podjęliśmy działania mające na celu ich wsparcie. To bardzo istotne, aby wesprzeć przedsiębiorców w podtrzymywaniu funkcjonowania ich biznesów. W ten sposób pomożemy ograniczyć ekonomiczne straty spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę. – powiedział Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii

Jak PAIH chce wspierać biznes polski i ukraiński?

Pierwszy zakres stanowią działania dla biznesu prowadzącego działalność operacyjną lokalnie na Ukrainie. PAIH pomoże w relokacji przedsiębiorstw do Polski. Agencja zapewni wsparcie w m.in. wyszukiwaniu terenów pod inwestycje, magazynów lub ogólnie rozumianych lokalizacji, gdzie firmy mające oddziały na terenach zagrożonych będą mogły przenieść swoją działalność. Oferta ta skierowana jest do firm nie tylko polskich ale także pochodzących z krajów UE.

Drugim ważnym aspektem jest wsparcie eksportu, który został zachwiany przez rosyjski atak na Ukrainę. PAIH wspomoże przedsiębiorców w znalezieniu nowych rynków zbytu dla zakontraktowanych czy już wyprodukowanych na ten rejon towarów. W ramach Centrum Eksportu i zagranicznych biur handlowych Polska Agencja Inwestycji i Handlu dysponuje konkretnymi możliwościami wsparcia. Zespół wsparcia biznesu nakieruje przedsiębiorców na nowe rynki zbytu oraz pomoże w wyszukiwaniu potencjalnych odbiorców. 

PAIH wspomoże także firmy z branż, które ucierpiały ze względu na ograniczenie surowców i komponentów do produkcji pozyskiwanych z terenów objętych wojną. Agencja wskaże przedsiębiorcom gdzie znajdują się dane surowce oraz pomoże nawiązać kontakty bezpośrednie z podwykonawcami z danych sektorów.

PAIH chce pomóc biznesowi w związku z sytuacją na Ukrainie

Musimy być świadomi, że wiele podmiotów będzie miało bardziej lub mniej istotny spadek obrotów. Dla części firm istnieje jednak możliwość odtworzenia rynku eksportu czy znalezienia nowych dostawców w ramach przerwanych łańcuchów. Wkład PAIHu wydaje się być tutaj istotny. W  ramach swojej działalności jesteśmy jako Agencja nastawieni na zaoferowanie biznesowi dostępu do kompleksowej informacji, zarówno w sferze administracyjnej jak i prawno-gospodarczej. Działamy jako łącznik pomiędzy poszczególnymi biznesami czy rynkami. Mamy nadzieję, że dzięki nowoutworzonemu zespołowi wsparcia biznesu będziemy mogli pomóc podtrzymać ciągłość pracy firm, które ucierpiały w wyniku ataku Rosji na Ukrainę. – mówi Grzegorz Słomkowski, Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

PAIH uruchomił specjalna infolinie dla firm potrzebujących wsparcia w relokacji biznesu do Polski z terytorium Ukrainy, konsultanci agencji czekają na zgłoszenia pod numerem +48 22 334 99 11. Kontakt możliwy jest też za pośrednictwem maila: Ukraina@paih.gov.pl