Apel o to, by opracować europejskie podejście do problemu sztucznej inteligencji, został wystosowany przez szefów państw i rządów krajów unijnych na szczycie 19 października 2017 r. W grudniu ubiegłego roku KE przyjęła plan w tej sprawie. W poniedziałek w Brukseli temat wpływu sztucznej inteligencji na przemysł UE był omawiany na posiedzeniu Rady UE ds. rynku wewnętrznego i przemysłu.

W przyjętych wnioskach ministrowie podkreślili kluczowe znaczenie stymulowania rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji w Europie. Jak wskazali, służyć ma temu zwiększenie inwestycji, wzmacnianie doskonałości w dziedzinie technologii i zastosowań sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie współpracy badawczo-innowacyjnej między przemysłem a środowiskiem akademickim.

Celem ma być szybkie i skuteczne przenoszenie płynących z badań nad sztuczną inteligencją nowych wyników i wniosków do przemysłu, a następnie na rynek, do sektora publicznego i do konsumentów.

Poziom inwestycji w sztuczną inteligencję w Unii jest niski i rozdrobniony w porównaniu z innymi częściami świata, takimi jak USA i Chiny. Aby to zmienić, Komisja Europejska zaproponowała jeszcze w ubiegłym roku koordynację inwestycji, a także przeznaczenie większych środków na ten cel.

Ministrowie zalecili z kolei w poniedziałek rozwijanie zaawansowanych zastosowań AI we wszystkich sektorach gospodarki, by pobudzać wzrost gospodarczy i przyczyniać się do rozwiązywania największych światowych wyzwań. Chodzi o leczenie chorób, transformację energetyczną, walkę ze zmianą klimatu i przewidywanie klęsk żywiołowych, zwiększanie bezpieczeństwa transportu, walkę z przestępczością i poprawę cyberbezpieczeństwa.

UE ma nadzieję, że wykorzystywanie - za pośrednictwem nowych algorytmów sztucznej inteligencji - danych z obserwacji Ziemi uzyskanych z programu Copernicus będzie wspierać wiele sektorów gospodarki, co przełoży się na nowe, innowacyjne produkty i usługi.

Ministrowie opowiedzieli się za zapewnieniem, by każde przedsiębiorstwo - niezależnie od wielkości i zaawansowania technologicznego - mogło korzystać z możliwości, jakie daje ta technologia.

Sztuczna inteligencja to jednak nie tylko szanse, ale też i wyzwania, np. dla rynku pracy, zwłaszcza w sektorach przemysłowych. Wiosną grupa ekspertów unijnych ma przedstawić raport o wpływie transformacji cyfrowej na unijne rynki pracy.

Już teraz jednak wiadomo, że w państwach członkowskich brakuje specjalistów ICT, inżynierów czy ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją. Ministrowie w przyjętych wnioskach zwrócili uwagę na konieczność podjęcia działań, by zatrzymywać w Europie badaczy i specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją.