Podkreślił, że na programy prośrodowiskowe wydano bardzo dużo pieniędzy, a nie przynoszą one zakładanych rezultatów.

Czesław Siekierski powiedział także, że ma obawy o los europejskiego rolnictwa. - Zamówiliśmy analizę ekspercką, z której jasno wynika, iż ziemia w coraz większym stopniu trafia do właścicieli poza rolniczych. Maleje w rolnictwie i gospodarce w ogóle funkcja państwa, a rośnie wielkich instytucji międzynarodowych. Dodatkowo, rolnicy tracą umiejętność gospodarowania ziemią – uważa Czesław Siekierski.