"Pierwszy kwartał był dla nas biznesowo bardzo dobry. Mocno zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy. Zauważalne było w pierwszym kwartale odreagowanie w kredytach dla firm, kontynuowaliśmy rozwój naszych cyfrowych kanałów, a koszty były utrzymane pod ścisłą kontrolą, co przełożyło się na skokowy wzrost zysku netto. W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym, zakładamy, że wkrótce zaktualizujemy strategiczne cele finansowe" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Banku Pekao Leszek Skib.

Zysk netto Banku Pekao w I kw. 2022 r. wyniósł 907 mln zł

Bank podał, że skonsolidowany zysk netto Pekao w I kw. 2022 r. wyniósł 907 mln zł wobec 246 mln zł rok wcześniej oraz był o 31 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2021 roku.

"Głównym motorem kilkukrotnego wzrostu zysku netto była skokowa poprawa wyniku odsetkowego do 2,07 mld zł w porównaniu z 1,33 mld zł rok wcześniej. Wynik prowizyjny zwiększył się rok do roku o 14,5 proc. do 705 mln zł" - przekazano.

Jak podano, wskaźnik zwrotu na kapitale własnym (ROE) w I kw. 2022 r. zwiększył się do 15,3 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 3,9 proc. w I kw. 2021 roku.

"W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym Bank Pekao wkrótce zaktualizuje cele finansowe ogłoszone w strategii na lata 2021-2024" - podano.