Korzyści dla eksporterów

Porozumienie między obiema instytucjami umożliwia gwarantowanie przez KUKE spłaty do 80 proc. wartości kredytów udzielonych przez Bank Pekao eksporterom na ich inwestycje podejmowane w Polsce

- poinformował bank w czwartkowej informacji prasowej.

Jak dodano, bank może zwiększyć skalę finansowania swoich klientów przy niezmienionych współczynnikach ekspozycji na ryzyko.

Dodatkowo przy takim finansowaniu i ścisłej współpracy pracowników banku z eksporterami, wypracowana zostaje optymalna struktura transakcji. Bank uwzględnia aktualną sytuację, strategię oraz potrzeby eksporterów, oferując +uszyty na miarę+ produkt

- wyjaśniono.

Gwarancja spłaty kredytów eksportowych wzmacnia eksport

Bank podkreślił, że gwarancja spłaty kredytów przeznaczonych na rozbudowę potencjału eksportowego stanowi jedno z kluczowych rozwiązań z systemu wsparcia eksportu KUKE wprowadzonego w ubiegłym roku.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem dotychczasowej działalności eksportowej lub firmy, które planują oferowanie swoich towarów lub usług na zagranicznych rynkach, mogą otrzymać na ten cel kredyty inwestycyjne, których spłatę zagwarantuje KUKE. Instrumenty te wyposażone są w gwarancje Skarbu Państwa

- przypomniało Pekao.

W ocenie banku, dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że "przedsiębiorcy mogą na atrakcyjnych warunkach sfinansować inwestycję, której celem jest zwiększenie lub stworzenie możliwości produkcyjnych towarów przeznaczonych na eksport, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn".

Minimalny kredyt to 5 milionów złotych

Bank przekazał, że minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty wynosi 14 lat. Dodatkowym warunkiem są obecne lub planowane przychody z działalności eksportowej osiągające 20 proc. całości sprzedaży w okresie 3 lat.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Bank obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Od 1998 r. Pekao jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUKE od 30 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.