Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao, podczas webinaru „Eksport żywności. Gdzie szukać szans, aby w przyszłości podtrzymać wysoką dynamikę rozwoju?”, opowiedział o znaczeniu finansowania we wsparciu eksportu.

Jak podkreślił, polscy eksporterzy osiągają każdego roku coraz lepsze wykonanie eksportu, wyższe od prognoz analityków.

– Dynamika polskiego eksportu przez ostatnie lata była wyższa niż dynamika PKB w Polsce, co oznacza, że stajemy się gospodarką bardziej otwartą. Ta otwartość dziasiaj jest dziś u nas większa niż u naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec – mówił.

– Eksport stał się motorem polskiego wzrostu. Bohaterami tego sukcesu są firmy – dodał.

Dodał jednocześnie, że razem z tą otwartością polskiej gospodarki stajemy się bardziej związani z zewnętrznym otoczeniem makroekonomicznym. Jesteśmy jako gospodarka bardziej podatni na impulsy, szoki zewnętrzne, występowanie ryzyka.

Eksport: Rola finansowania

Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao tłumaczył, że finansowanie jest ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększanie eksportu.

– Parę lat temu otworzyliśmy w banku Centrum Kompetencji Finansowania Eksportu. Zebraliśmy tam wszystkie produkty, które są związane z finansowaniem handlu zagranicznego i krajowego, eksportu i importu. Są to produkty przeznaczone do eksportu, importu dóbr, usług, jak i kapitału. Można sfinalizować np. zagraniczną akwizycję prowadzoną przez polską firmę. Paleta produktów jest bardzo szeroka. Staramy się wsłuchiwać w głos naszych klientów i patrzeć, jakie potrzeby zgłaszają dzisiaj nasi klienci. Patrzymy na to, jaki cel chcielibyśmy osiągnąć. Staramy się szyć rozwiązania na miarę: patrzymy na kontrakt, na kraj, na model, w którym pracuje dana firma i na tę konkretną sytuację przygotowujemy paletę rozwiązań. Często zmieniamy czy rozwijamy parametry naszych produktów. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby wspierać działalność polskich firm na rynkach zagranicznych – zapewniał.

Prelegent zachęcił, żeby zgłaszać się i pytać już na etapie pomysłu o ekspansji zagranicznej.

Czy warto eksportować na dalekie rynki? 

W drugiej części webinaru Piotr Stolarczyk wyjaśniał, co powinien zrobić przedsiębiorca mający apetyt na dalekie rynki.

– Mamy koncentrację eksportu w krajach UE, kilkanaście procent eksportu trafia poza Unię Europejską. Z wszystkim ryzykami zawiązanymi z koncentracją, spowolnieniem przewidywanym w UE, oznacza to, że dynamika eksportu jest zagrożona. Z drugiej strony mamy odległe kraje, gdzie przewidywana dynamika wzrostu jest dużo wyższa. To nam daje podpowiedź co do kierunku szukania rynków zbytu. Dodatkowo, są to rynki chłonne i się multiplikują. Trafienie na rynek z jednym produktem daje możliwość dystrybucji również na inne rynki – wymieniał.

– Jestem absolutnym zwolennikiem tego, żebyśmy myśleli o rozwoju eksportu, dywersyfikując go geograficznie – zaznaczył.

Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao przyznał jednocześnie, że ekspansja do odległych krajów związana jest często z wyższym ryzykiem. Ryzyko to związane jest np. z brakiem znajomości kontrahenta czy zasad funkcjonowania na danym rynku.

– Kraje powinny uzyskiwać wsparcie. Jest ono możliwe w instytucji finansowej. Finansujemy eksport i układamy cały model finansowania w taki sposób, żeby ryzyko dla polskiego przedsiębiorcy z tytułu obecności na rynku zagranicznym czy sprzedaży produktów na rynku zagranicznym było jak najniższe. Tylko w zeszłym roku sfinansowaliśmy handel zagraniczny do 85 krajów świata. Potrafimy to robić – podkreślał.