Kowalczyk powiedział PAP, że PiS opowiada się za kontynuowaniem prac nad wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, bowiem ma ona zapobiegać wyprowadzaniu pieniędzy zagranicę przez firmy. Wskazał, że rozwiązanie takie znajdzie się w przygotowanym przez PiS projekcie zmian podatkowych.

"Projekt będzie pokazany w sobotę" - zapowiedział Kowalczyk. Wskazał, że propozycje zmian będą dotyczyły VAT, CIT, nowego podatku bankowego i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Nie zdradził jednak szczegółów.

Poseł poinformował ponadto, że PiS opowiada się także za kontynuowaniem prac nad opracowaniem nową Ordynacją podatkową. "Powinno nastąpić uproszczenie podatków, powinny być opisane w sposób jasny, co da mniejsze pole do interpretacji podatkowych" - zaznaczył.

Wśród przedstawionych wcześniej propozycji podatkowych PiS znalazł się m.in. pomysł wprowadzenia 15-proc. stawki CIT dla małych firm, które mają obroty roczne poniżej 1 miliona 200 tys. euro. Wprowadzony miałby być też nowy podatek bankowy, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, przepisy uszczelniające VAT i akcyzę.

We wtorek rząd zajmie się kierunkowymi założeniami nowej Ordynacji podatkowej. Jak powiedział PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń, prace nad projektem powinny być kontynuowane bez względu na wynik wyborów parlamentarnych, bowiem nie ma on charakteru politycznego - ma cywilizować relacje podatników z fiskusem.

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania to jedno z rozwiązań, które przewidziano w kierunkowych założeniach do nowej Ordynacji podatkowej. W przyszłym tygodniu ma nimi zająć się rząd. Przygotowała je Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego kierowana przez prof. Leonarda Etela. Jednym z głównych zadań nowej Ordynacji podatkowej ma być zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe". Żeby to wyobrażenie zmienić, trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym. Ordynacja przewiduje cały katalog rozwiązań w tym zakresie. Chodzi m.in. o przepisy gwarantujące większą ochronę podatnika, prawo do informacji od urzędników, wprowadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw, czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Drugim ważnym zadaniem nowej Ordynacji jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Temu ma służyć właśnie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organach fiskusa. "Wraz z klauzulą przewidziano instytucje prawne zapewniające podatnikowi jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego" - wskazała Komisja w założeniach.

W ubiegłym tygodniu o wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania apelowała Partia Razem. Jej przedstawiciele mówili, że fiskusowi w Polsce brakuje kluczowego narzędzia do walki z "podatkowym cwaniactwem", czyli klauzuli, która "pozwalałaby urzędom skarbowym na kwestionowanie tych działań, których prawdziwym celem nie jest zysk biznesowy, ale sztuczne obniżanie podatku" - mówiła. Wskazywano na szacunki, z których wynika, że polski budżet rocznie traci w wyniku stosowanej przez firmy tzw. optymalizacji podatkowej od 10 do 46 mld zł rocznie.