"Chcemy być szczególnie aktywni na rynku kredytów dla średnich firm. Jesteśmy w trakcie tworzenia Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, które będzie dedykowane firmom z przychodami o wielkości 5-30 mln zł. Uruchomiliśmy pilotaż i w pespektywie 2018 roku chcemy przejść z całą kilkunastotysięczną grupą takich firm do nowego modelu współpracy" - powiedział Jagiełło.

"Planujemy im dostarczać wartość dodaną, zbliżoną do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Chcemy do końca 2018 roku zbudować nową ofertę dla tych klientów" - dodał.

Poinformował, że firmy te zostaną przez bank wyodrębnione z segmentu małych firm.

"Widzimy, że firmy te będą się dynamicznie rozwijały, myśląc także o wyjściu na rynki zagraniczne. Dlatego przygotowujemy dla tego segmentu również narzędzia wspierające ekspansję zagraniczną" - powiedział Jagiełło.

Prezes poinformował, że coraz większy wpływ na wzrost gospodarczy Polski będą miały inwestycje i to zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym.

"Wydaje się, że lata 2018 i 2019 przyniosą dobrą dynamikę wzrostu inwestycji publicznych. Będzie ona wynikać z większej absorbcji środków unijnych. Rozpoczęły się też inwestycje w sektorze samorządowym w związku z cyklem wyborczym" - powiedział Jagiełło.

"Inwestycje będą przyspieszały w najbliższych kwartałach po sezonowym spowolnieniu w okresie zimowym. Nie będę zaskoczony, jeśli wiosną 2018 roku wzrosty te będą prawie dwucyfrowe w stosunku do 2017 roku, gdy tylko ruszy sezon robót infrastrukturalnych. Wzrost ten powinien być kontynuowany także w 2019 roku - to będą lata dobrego klimatu dla inwestycji" - dodał.

Poinformował, że spodziewa się w 2018 roku na rynku silnego jednocyfrowego wzrostu wolumenów kredytowych dla firm, i nie wykluczył, że w którymś z kwartałów wzrost wolumenów będzie nawet dwucyfrowy.

"Na rynku kredytów dla przedsiębiorstw istnieje bardzo duża konkurencja. Walka cenowa będzie z pewnością korzystna dla klientów, ale niektóre banki mogą prowadzić politykę wzrostu wolumenów kredytowych nie patrząc na aspekt ekonomiczny dla banku" - ocenił Jagiełło.

Zdaniem prezesa wolumen kredytów mieszkaniowych w najbliższym czasie będzie rósł, nie należy natomiast oczekiwać wzrostu wolumenów kredytów konsumpcyjnych, ponieważ ten rynek jest już mocno nasycony.

Kredyty netto w PKO BP pod koniec czerwca 2017 roku wynosiły 204,6 mld zł, czyli wzrosły 6,8 proc. rok do roku i 2 proc. kwartał do kwartału.