Ursus podał, że wniosek PKO BP, złożony w ostatnich dniach września, nie został jeszcze doręczony do spółki.
 
Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.
 
W przypadku Ursusa trwa obecnie przyspieszone postępowanie układowe. Postanowienie o jego umorzeniu zostało zaskarżone.
"Po otrzymaniu wniosku emitent odniesie się do niego wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji" - napisano w komunikacie.