- P.U. Hatrans jest organizatorem połączeń kolejowych Łódź - Chengdu - Xiamen w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 w zakresie budowania silnej i stabilnej pozycji PKP CARGO na Nowym Jedwabnym Szlaku - poinformowała spółka PKP Cargo w raporcie giełdowym.
 
- Zarząd PKP Cargo jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów zostanie zrealizowana - podano.
 
O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.