Z badania wynika, że jedynym sektorem, w którym większy odsetek firm niż w 2009 roku deklaruje wzrost inwestycji jest przemysł (39 proc. vs. 37 proc.).

"Natomiast drastycznie wręcz zmniejszył się odsetek firm deklarujących wzrost inwestycji w sektorze +hotele i restauracje+ (spadek z 56 proc. do 16 proc.) oraz w sektorze usług rynkowych (obsługa nieruchomości i firm) - spadek z 43 proc. do 34 proc." - napisano w komentarzu do badania.

"Znaczące zmniejszenie skłonności do inwestowania (w sektorze +hotele i restauracje+) w 2010 r. może wynikać z zakończenia poprzedniej fazy cyklu inwestycyjnego i konieczności +zrobienia przerwy+ na konsumowanie inwestycji, czyli wzrost przychodów i zysków, a tym samym budowania pozycji konkurencyjnej w oparciu o zrealizowane już inwestycje. Zmniejszenie skłonności do inwestowania w grupie firm świadczących usługi rynkowe, skierowanie głównie do innych firm, wynika prawdopodobnie z oczekiwania na sygnał poprawy standingu klientów" - dodano.

Bez zmian pozostaje odsetek firm planujących zwiększenie inwestycji w branży "gospodarka magazynowa i łączność" (50 proc.), transportowej (25 proc.) oraz w budownictwie (39 proc.). Odsetek firm z sektora handlowego planujących zwiększenie inwestycji zmalał o 3 pkt. proc. do 31 proc.

"Istotnie wzrósł odsetek firm dużych, które planują wzrost inwestycji w 2010 r. - z 39 proc. w 2009 do 45 proc. (...) Duże przedsiębiorstwa są źródłem ponad 50 proc. wartości inwestycji realizowanych przez sektor przedsiębiorstw ogółem. Natomiast w grupie małych i średnich deklarowana skłonność do inwestycji jest wyraźnie mniejsza niż w 2009 roku" - napisano.

Według PKPP Lewiatan, odsetek firm planujących zwiększenie inwestycji w 2010 względem 2009 roku zmniejszył się wśród firm średnich o 3 proc., o 2 proc. wśród firm małych oraz o 12 proc. dla firm mikro.

Z badania wynika, że najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość eksporterzy, wśród których zwiększenie inwestycji planuje 46 proc. firm (o 17 proc. więcej niż w 2009 roku).

"Firmy te są obecne na rynkach zagranicznych, analizują zmiany koniunktury na tych rynkach. Ich decyzje dotyczące inwestycji potwierdzają, że koniunktura gospodarcza partnerów handlowych Polski na tyle sygnalizuje poprawę, że eksporterzy chcą być gotowi do zwiększonej i lepszej jakościowo sprzedaży jak najszybciej" - napisano.

Z badania wynika także, że 45 proc. firm nie korzysta i w 2010 roku nie zamierza korzystać z kredytu obrotowego, a 63 proc. z kredytu inwestycyjnego.

Wśród firm planujących zwiększenie inwestycji w 2010 roku, 29 proc. przedsiębiorstw będzie korzystać z kredytu inwestycyjnego.

Badanie przeprowadzono w lutym 2010 roku, na próbie 400 losowo wybranych firm.