Szerokie społeczne zaufanie do marki Poczty Polskiej, doświadczenie przy wypłatach rent i emerytur, rozwinięta infrastruktura i przeszkoleni pracownicy to kluczowe zasoby spółki, które umożliwią jej zapewnienie sprawnej obsługi wszystkich grup obywateli przy wdrożeniu i obsłudze programu świadczeń Rodzina 500+. Poczta Polska może zaoferować także wsparcie przy zbieraniu wniosków przez ponad 2500 Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także przez ponad 2500 Urzędów Miast i Gmin.

– Rodzina 500+ to najbardziej kompleksowy, prodemograficzny i prorodzinny program w historii Polski. Poczta Polska jako narodowy operator wyznaczony i jedyna w 100 procentach tak duża spółka państwowa obsługująca program Rodzina 500+ może być ważnym elementem funkcjonowania systemu przyjmowania wniosków i wypłacania środków Rodzinom. Naszym celem jest odciążenie urzędów państwowych i zapewnienie jak najlepszej obsługi Rodzinom – podkreślił Marek Chibowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska oferuje szereg ułatwień Rodzinom, które będę korzystały za jej pośrednictwem z rządowego programu wypłaty świadczeń. Firma będzie udzielała m.in. informacji na temat programu poprzez specjalną infolinię utworzoną na potrzeby programu Rodzina 500+, a także w placówkach pocztowych, w tym dodatkowo 1158 dedykowanych stanowiskach informacyjnych.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Poczta będzie doręczać Rodzinom decyzje o przyznaniu świadczenia. Beneficjenci, którzy wybrali Pocztę będą mogli skorzystać z jednego z trzech sposobów wypłaty środków – wypłata gotówki w placówce pocztowej, przekazem pocztowym lub na rachunek w Banku Pocztowym. Spółki z grupy Poczty Polskiej przygotują także specjalną, atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowych dla świadczeniobiorców, składającą się z Pocztowego Konta 500+ w Banku Pocztowym i produktu oszczędnościowo-ubezpieczeniowego Ubezpieczeń Pocztowych.

Poczta Polska jako jeden z niewielu podmiotów na rynku gwarantuje bezpieczny, zintegrowany i wielokanałowy dostęp do programu Rodzina 500+, za pomocą największej w kraju sieci placówek. Przedstawiciele firmy każdego dnia docierają do najbardziej oddalonych miejsc Polski, pomagają także Klientom w dostępie do usług, z których trudno im korzystać z powodu niewystarczających kompetencji cyfrowych. Poczta jest także gotowa do wsparcia osób niepełnosprawnych np. poprzez odebranie wniosku z miejsca zamieszkania i doręczenie świadczenia w formie gotówkowej, dysponuje też infolinią wideo z możliwością tłumaczenia dla osób niesłyszących.