Jak poinformowała PAP Justyna Romanowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Białymstoku dofinansowanie na likwidację Barszczu Sosnowskiego mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek mieszkańców.

"Dotacja będzie wynosić do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 2 tys. zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty Barszcz Sosnowskiego" - czytamy w komunikacie prasowym WFOŚiGW.

Romanowska powiedziała, że WFOŚiGW w Białymstoku po raz pierwszy realizuje program dotacji na likwidację Barszczu Sosnowskiego i dodała, że "alokacja środków Funduszu dla niniejszego naboru wynosi 100 tys. zł.", a pieniądze są refundacją i będą wypłacane po usunięciu rośliny. Pokryją koszt zakupu środków chemicznych, oprysków, komponentów oraz koszt usług związanych z wykonaniem zabiegów likwidacji rośliny.

WFOŚiGW w Białymstoku poinformował, że we wniosku o dofinansowanie na likwidację Barszczu Sosnowskiego mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa podlaskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

"Program Usuwania Barszczu Sosnowskiego" zawiera inwentaryzację występowania Barszczu Sosnowskiego oraz harmonogram zabiegów jego usuwania. Regulamin programu oraz wniosek o dofinansowanie na likwidację rośliny dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Białymstoku.

W województwie podlaskim niebezpieczna roślina występuje w dużej ilości m.in w Dolinie Rospudy, w gminie Raczki(Podlaskie).

Gmina Raczki z powiatem suwalskim od ubiegłego roku realizuje program walki z Barszczem Sosnowskiego. Projekt jest rozłożony na trzy lata. Każdego roku specjalnie wynajęta firma kosi dwukrotnie ok. 3 ha łąk w Dolinie Rospudy, gdzie rośnie barszcz. Skoszone rośliny są utylizowane. Wójt Raczek ma nadzieję, że tą metodą uda się wyplenić barszcz znad Doliny Rospudy.

Jak poinformował PAP wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski, tereny te będą koszone również w tym oraz w przyszłym roku. Wójt ma nadzieję, że sposób niszczenia tej inwazyjnej rośliny okaże się skuteczny i będzie można go zastosować w wielu innych polskich gminach. Samorządy na walkę z Barszczem Sosnowskiego przeznaczają rocznie ok. 20 tysięcy zł.